บริการขนส่ง จีน-ไทย

เจ้าสัวเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จากประเทศจีน – ไทยเพื่อรองรับที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายหรือสั่งผลิตสินค้ากับทางโรงงานจีนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบก็ตาม ทางเราจะแนะนำวิธีการขนส่งที่เหมาะสม

บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการขนส่งล่วงหน้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งด่วน

บริการจัดหาสินค้าจากจีน

เนื่องจากประเทศจีนถือเป็นแหล่งสินค้าและวัตถุดิบที่สำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับผู้บริโภคหรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับผู้ผลิตถ้าหา

ทางบริษัทต้องการเป็นตัวเชื่อมโยงในการทำธุรกิจระหว่าง ไทย-จีน เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่ทำธุรกิจทุกประเภท นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ทั้งวัตถุดิบ สินค้าและการขนส่ง แล้ว ยังลดความยุ่งยากอาทิ เช่น การสื่อสาร สินค้าหรือวัตถุดิบราคาแพง การควบคุมคุณภาพ การประกันภัย การจ่ายเงิน เป็นต้นปัจจุบันทางบริษัทให้บริการนำเข้าสินค้า จากประเทศจีน โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท องค์กร ห้างร้าน มาก มาย นอกจากจะให้บริการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนในอัตราที่ประหยัดแล้ว เรายังอัดแน่นไปด้วยข้อมูล แหล่งสินค้าหรือแหล่งโรงงานในเมืองจีนทุก ประเภท ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ พร้อมยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน ขนส่ง ช่วยบริหารต้นทุนการขนส่ง และภาษี ให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เพื่อศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวคิดขององค์กร เริ่มต้นมาจาก ความต้องการของลูกค้า กับ บริษัท อินโน คาร์โก้ ซึ่งเป็นบริษัทขนส่ง ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ทางบริษัทจึงตัดสินใจเปิดดำเนินการ บริษัท เจ้าสัว อินเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับผลตอบรับด้วยดี

บริการขนส่ง จีน-ไทย

เจ้าสัวเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จากประเทศจีน – ไทยเพื่อรองรับที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายหรือสั่งผลิตสินค้ากับทางโรงงานจีนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบก็ตาม ทางเราจะแนะนำวิธีการขนส่งที่เหมาะสม

บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริการจัดหาสินค้าจากจีน

  • <span style='font-size: 30px;'>4.</span> ทางทีมงานตรวจสอบสินค้า <br>    ก่อนโหลดสินค้าออก
  • <span style='font-size: 30px;'>5.</span> ชำระเงินครั้งที่ 2 <br>     พร้อมตรวจสอบเอกสารขาเข้า
  • <span style='font-size: 30px;'>6.</span> ตรวจสอบและรับสินค้า <br>    ชำระเงินส่วนที่เหลือ
  • <span style='font-size: 30px;'>1.</span> แจ้งข้อมูลสินค้า <br>   <span style='color:#4c4c4c'>( กรอก Enquiry Form )</span>
  • <span style='font-size: 30px;'>2.</span> นำเข้าตัวอย่าง จากโรงงาน
  • <span style='font-size: 30px;'>3.</span> ยืนยันการสั่งซื้อโรงงาน <br>     พร้อมชำระมัดจำ